Вступ до ЛРУ

Витяг зі Статуту ГО ЛРУ: «…
4.1. Членство в ЛРУ є добровільним та індивідуальним.

4.2. Членами  ЛРУ  можуть бути   громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та які досягли 14 років і які визнають Статут ЛРУ та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань ЛРУ.

4.3. Ніхто не може бути примушений до вступу у ЛРУ. Належність чи неналежність до ЛРУ не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь яких пільг і переваг.

4.4. Прийом у члени ЛРУ здійснюється на підставі письмової заяви на ім’я Президента ЛРУ за рішенням Виконавчого комітету ЛРУ, яке приймається протягом місяця з дня подання відповідної заяви згідно з «Положенням про набуття, облік (реєстр) та припинення членства в ГО ЛРУ».

Зразок заяви на вступ до Громадської організації «ЛІГА РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ» у форматі  Microsoft Word.

4.5. Після прийняття рішення про надання членства в ЛРУ і внесення її даних у реєстр членів ЛРУ,  фізична особа отримує документ, що підтверджує її членство в  ЛРУ.

4.6. Виконавчий комітет ЛРУ має право відмовити у прийнятті особи в члени ЛРУ.  Відмова у прийнятті  до членства в ЛРУ може бути оскаржене до Ради ЛРУ, яка приймає остаточне рішення.

4.7. Усі члени ЛРУ є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків.    …»